Проект GIZ "Сприяння економічному розвитку та зайнятості"

GIZ Збільшити фото (© GIZ)

Проект "Сприяння економічному розвитку та зайнятості" допомагає Україні доповнити її заходи сприяння розвитку малих та середніх підприємств використанням інноваційних інструментів, регіональними підходами та концепціями, спрямованими на розвиток конкурентоспроможної економіки.

Предмет проекту

Предмет проекту регіональне економічне сприяння та адаптація регіональної економічної політики та структурної політики на національному рівні до інструментів, які застосовуються у ЄС.

Мета проекту

Загальна мета проекту вдосконалення інструментів економічного сприяння на регіональному та національному рівнях.

Проект складається з двох компонентів:
Компонент 1 „Сприяння регіональному економічному розвитку“

  • Мета: покращення умов діяльності для малих та середніх підприємств.

Компонент 2 „Політичні консультації на національному рівні з метою посилення регіональної політики економічного сприяння та регіональної структурної політики“.

  • Мета: національна політика економічного сприяння та структурна політика орієнтовані на конкурентні переваги регіонів.

На мезорівні проект, спрямований на встановлення більш тісних зв'язків між приватними компаніями, державними установами і громадськими організаціями, які надають послуги для підприємств. З їхньою допомогою в проектних регіонах підтримуються численні заходи, спрямовані на поліпшення ділового середовища, поліпшення відносин між різними ланками виробництва, співпраці і координації між регіональними учасниками і просування інноваційних продуктів і процесів. На макрорівні, проектна діяльність спрямована на зміцнення регіональної економічної політики і підтримку регіональної структурної політики

Партнерами проекту на національному рівні є фахівці та керівні кадри відповідних міністерств та державних комітетів (Державний комітет з регуляторної політики та підприємництва. Міністерство економіки, Міністерство освіти та науки, Міністерство регіонального розвитку та будівництва та інші). Партнерами на регіональному рівні є переважно фахівці та керівні кадри місцевих та регіональних державних структур з економічного сприяння, різних неурядових організацій, торгово-промислових палат та спілок, а також установ сприяння інноваціям.

Донецька область, Чернівецька область та АР Крим являються пілотними регіонами проекту.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Донецька область розміщена в південно-східній частині України і межує з Росією. Населення області складає близько 4,6 млн. чол., що дорівнює приблизно 10% загальної кількості населення України. Столицею області є місто Донецьк (прибл. 1 млн. мешканців). Промисловий потенціал області займає важливе місце в економіці України. Область володіє майже п'ятою частиною основних промислово-виробничих фондів України, забезпечує майже 20% загальнодержавного обсягу реалізованої промислової продукції.

Через домінування важкої промисловості та її орієнтацію на експорт (частка важкої промисловості у загальному експорті Донецької області складає 74%) регіон зазнав важких втрат через фінансову-економічну кризу, що пов’язано з падінням світових цін на продукцію важкої промисловості. У 2009 р. рівень промислового виробництва впав на 21,8% порівняно з 2008 р. Зниження попиту на побутові товари та послуги, викликане кризою, також справляє вирішальний вплив на становище приватних малих підприємств. Політичні лідери регіону усвідомлюють, що наразі позитивних результатів можна досягти лише через посилення розвитку малих та середніх підприємств та поліпшення рамкових умов економічної діяльності. В цьому напрямку Донецькій області надає допомогу проект «Сприяння економічному розвитку та зайнятості».

Діяльність у рамках проекту в Донецькій області здійснюється в трьох напрямках:

1. Впровадження сучасних регіональних моделей економічного розвитку відповідно до європейських стандартів.

2. Поліпшення регіонального бізнес-середовища (підтримка малого бізнесу; удосконалення регуляторного середовища для розвитку малого та середнього бізнесу та зміцнення потенціалу місцевих установ, що надають підтримку МСП).

3. Вдосконалення інструментів сприяння регіональному економічному розвитку (розвиток кластерів, територіальний маркетинг, сприяння інноваційному розвитку, підвищення регіональної інвестиційної привабливості).